Πρόγραμμα ομαδικών - Planet Fitness & More
Πρόγραμμα ομαδικών Ψυχικό