Ομαδικά Προγράμματα - Planet Fitness & More
FREE GROUP
 • Body Power

 • Ιnfinity Workout

 • Pilates

 • Barre-à-Terre

 • Stretching

 • Tabata Fit

 • Tae Box

 • Tumbao

 • Orthosomia

 • Yoga

 • Yoga