ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

WIN OF FITNESS

1. Οι παρακάτω αναφερόμενες εταιρείες, καλούμενες εφεξής ως «PLANET FITNESS AND MORE» ή «Διοργανώτριες Εταιρείες» και συγκεκριμένα οι εταιρείες: 1) CANDIDUS E.E., με έδρα τον Άλιμο, οδός Γερασίμου 1 & Κεφαλληνίας, με ΑΦΜ 800939783, 2) FELIX COOPERANTUM ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., με έδρα τα Βριλλλήσια, Λ. Αναπαύσεως αρ. 26-28 και Διός 38-40, με A.Φ.M.: 800670060, 3) DECEM Ι.Κ.Ε., με έδρα την Καλλιθέα, Λ. Ελ. Βενιζέλου αρ. 206 με ΑΦΜ 800646095, 4) DOMINICUS Ε.Ε. με έδρα τη Ν. Ιωνία, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 28-32, με ΑΦΜ 800858922, 5) BENEDICTUS Ε.Ε. με έδρα το Περιστέρι, οδός Φαναρίου αρ. 3 με ΑΦΜ 800853686, 6) VARRO Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, οδός Σοφίας Σλήμαν αρ. 3 με ΑΦΜ 800810686, 7) ADEO Ε.Ε. με έδρα το Κερατσίνι οδός Γρ. Λαμπράκη αρ. 545 και Χίου 6 με Α.Φ.Μ. 800828303, 8) ΑΙΓΑ Ε.Ε. με έδρα τον Πειραιά Λ. Θηβών αρ. 41Β’ με ΑΦΜ 800900422 και 9) LUP Ε.Ε. με έδρα το Αιγάλεω Λ. Θηβών αρ. 282 με ΑΦΜ 800901885, όπως εκπροσωπούνται νόμιμα, διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τον τίτλο “WIN OF FITNESS”, που περιλαμβάνει διαδικασία άμεσης νίκης (instant win) (εφ’ εξής «προωθητική ενέργεια») σε όλα τα γυμναστήρια που φέρουν το σήμα PLANET FITNESS AND MORE, στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις, οι οποίοι είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Σπυριδούλα Ράμμου (εφεξής η «Συμβολαιογράφος») και θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της PLANET FITNESS AND MORE (www.planetfitness.gr) κατά το χρονικό διάστημα από 16.08.2018 και μέχρι την ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της ενέργειας. 2. Η προωθητική ενέργεια θα διαρκέσει από 31.08.2018 έως και τις 21.09.2018. Η προωθητική ενέργεια θα πραγματοποιηθεί στα δεκατρία (13) γυμναστήρια που φέρουν το σήμα PLANET FITNESS AND MORE και ειδικότερα στα καταστήματα PLANET FITNESS AND MORE 1) Παγκρατίου – Φρύνης 1-3, 2) Νέας Ερυθραίας – Στροφυλίου 67, 3) Ψυχικού – Κηφισιάς 338, 4) Περιστερίου – Φαναρίου 3, 5) Βριλησσίων – Λ. Αναπαύσεως 26-28, 6) Παλαιού Φαλήρου – Λεωφ. Αμφιθέας & Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας 2, 7) Αλίμου – Λεωφ. Αλίμου & Αγ. Γερασίμου 1, 8) Καλλιθέας – Ελ. Βενιζέλου 206, 9) Νέας Ιωνίας – Ελευθερίου Βενιζέλου 30, 10) Κερατσινίου – Γρηγορίου Λαμπρακη 545 και Χίου 12, 11) Αμπελοκήπων – Σοφίας Σλήμαν 3, 12) Αιγάλεω – Θηβών 282 και 13) Νίκαιας – Θηβών 41. Η προωθητική ενέργεια θα διεξάγεται κατά την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των γυμναστηρίου μέχρι το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι δικαιούμενοι απόκτησης της ιδιότητας του μέλους των γυμναστηρίων του Ομίλου PLANET FITNESS AND MORE, όπως οι προϋποθέσεις αυτές εμπεριέχονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Γυμναστηρίων στην ιστοσελίδα του Ομίλου (https://planetfitness.gr/terms), δηλαδή ενηλίκους, αλλά και ανηλίκους με την έγγραφη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους.

4. Εξαιρούνται από τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια οι ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε όλες τις εταιρείες των Διοργανωτών, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με αυτές για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας (πχ. Κατασκευάστριες των δώρων εταιρείες), οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς τους α’ βαθμού.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1 H συμμετοχή στη διαδικασία instant win προϋποθέτει την αγορά, κατά τη χρονική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, μιας ετήσιας συνδρομής στα γυμναστήρια του Ομίλου PLANET FITNESS AND MORE, με νέα εγγραφή ή ανανέωση της υφιστάμενης ή λήξασας συνδρομής του, στην τιμή των € 89,00, ή άλλο αντίστοιχο ή ανώτερης αξίας πακέτο υπηρεσιών των γυμναστηρίων του Ομίλου.

5.2.1 Στο χώρο της υποδοχής (reception) εκάστου γυμναστηρίου, αμέσως με την αγορά της νέας συνδρομής, το μέλος θα καλείται να επιλέξει έναν κλειστό φάκελο από την κληρωτίδα.

5.2.2 Εντός του φακέλου, το μέλος βλέπει το δώρο που θα έχει κερδίσει εκείνη τη στιγμή.

5.2.3 Ο κάθε νικητής, θα συμπληρώνει και υπογράφει τη φόρμα αποδοχής ή κατοχύρωσης του δώρου ή την αντίστοιχη φόρμα άρνησης αυτού, συμπληρώνοντας τα ελάχιστα δεδομένα του που αποτελούνται από το όνομα, το επώνυμό του και το πατρώνυμό του, καθώς και την ημερομηνία εγγραφής του – κλήρωσης του δώρου, παραιτούμενος σε περίπτωση μη αποδοχής του δώρου από οποιαδήποτε διεκδίκηση από τις Διοργανώτριες.

5.3 Η παραλαβή των δώρων θα πραγματοποιείται ανάλογα με το είδος και τη φύση τους, είτε απευθείας από το γυμναστήριο είτε από συγκεκριμένα καταστήματα είτε με αποστολή τους στη διεύθυνση των μελών, σύμφωνα με οριζόμενα αναλυτικά για κάθε είδος δώρου. Στην περίπτωση online αγοράς συνδρομής (μέσω της ιστοσελίδας planetfitness.gr), τα μέλη θα συμμετέχουν στη διαδικασία της κλήρωσης κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, κατά την ενεργοποίηση της συνδρομής τους, η οποία, ως προς τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 13.09.2018.

5.4 Η συλλογή των δώρων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως τις 13.09.2018, μετά την παρέλευση της οποίας ο νικητής που δεν συνέλεξε το δώρο του ή δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή του, όπου απαιτείται, θα θεωρείται ότι έχει αποποιηθεί το δώρο.

5.5 Κάθε συμμετέχων-μέλος του Ομίλου PLANET FITNESS AND MORE, έχει δικαίωμα μιας (1) μόνο συμμετοχής

6. ΔΩΡΑ : Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας είναι τα εξής:

Δώρο Νο1: Total Transformation

Ετήσια προπόνηση σε μορφή coaching. Περιλαμβάνει Πρόγραμμα εκγύμνασης από instructor με ελεύθερη είσοδο και χρήση γυμναστηρίου | 100 Χ 60′ Personal training sessions (2Χ60′ ανά εβδομάδα) | 50 paid sessions (1 ανά εβδομάδα) | 6 συνεδρίες διατροφής (1 ανά δύο μήνες σε συνεννόηση με το διατροφολόγο) *τα Personal training sessions και τα paid sessions αν δεν πραγματοποιηθούν εντός της προγραμματισμένης εβδομάδας δεν αναπληρώνονται. Η κατοχύρωση/παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους.

Ποσότητα: σύνολο 26

Αξία δώρου: 2.750,00€ ανά τμχ | Συνολικά 71.500,00€

Τρόπος Παραλαβής του δώρου από το νικητή:Ως προϊόν των γυμναστηρίων PLANET FITNESS AND MORE, καταχωρίζεται στη συνδρομή του μέλους και είναι διαχειρίσιμο ως προς τον προγραμματισμό υλοποίησής του από την υποδοχή του γυμναστηρίου επιλογής.

Δώρο Νο2: Δωροεπιταγή αθλητικών παπουτσιών αξίας 70,00€ Μια ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ αξίας 70,00€ για αθλητικά παπούτσια της επιλογής του νικητή από το κατάστημα Sportgallery

Ποσότητα: σύνολο 104

Αξία δώρου: 70,00€ ανά τμχ | Συνολικά 7.280,00€

Τρόπος Παραλαβής ρου Δώρου από το Νικητή: Με το φάκελο που επιλέγει το μέλος και αφού έχει ενημερωθεί η εταιρεία Sport Gallery για τα ονόματα των νικητών, ο κάθε νικητής θα πρέπει να επισκεφτεί το κατάστημα Sport Gallery στην οδό Μαρίνου Αντύπα 88, Ηράκλειο 141 21 και να επιλέξει αθλητικά παπούτσια αξίας 70,00€. H δωροεπιταγή θα πρέπει να έχει εξαργυρωθεί έως τις 13.10.2018.

Δώρο Νο3: Ένας σάκος γυμναστηρίου Nike Brasilia Training Gymsack

Ποσότητα: σύνολο 65 Αξία δώρου: 11,00€ ανά τμχ | Συνολικά 715,00€

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή

Δώρο Νο4: Μια τσάντα γυμναστηρίου Nike Brazilia (medium) training Duffel Bag

Ποσότητα: σύνολο 65 Αξία δώρου: 35,00€ ανά τμχ | Συνολικά 2.275,00€

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή

Δώρο Νο5: Μια συσκευασία με προϊόντα ISOPLUS

Μια συσκευασία με προϊόντα Isoplus: Myelements sports L-Carnitine, myelements Gum4 energy και myelements Magnesium 300mg + B6

Ποσότητα: σύνολο 1.000 Αξία δώρου: 13,10€ ανά τμχ | Συνολικά 13.100 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή. Η παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους.

Δώρο Νο6: Μια συσκευασία BIOFREEZE GEL 4oz/118 ml

Ποσότητα: σύνολο 400 Αξία δώρου: 11,50€ ανά τμχ | Συνολικά 4.600 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή. Η παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους. Δώρο Νο6: Μια μηχανή Illy Iperespresso Y5 + 21 κάψουλες Iper

Ποσότητα: σύνολο 52 Αξία δώρου: 90€ ανά τμχ | Συνολικά 4.680 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή. Η παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους.

Δώρο Νο7: Μια συσκευασία με 7 προϊόντα KOLLN (5 με muesli και 2 με βρώμη)

Μια συσκευασία με 7 προϊόντα KOLLN

Ποσότητα: σύνολο 156 Αξία δώρου: 35€ ανά τμχ | Συνολικά 5.460 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή

Δώρο Νο8: Ποδήλατο Energy thunder 26′

Ποσότητα: σύνολο 26 Αξία δώρου: 160€ ανά τμχ | Συνολικά 4.160 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: Με το φάκελο επιλογής και αφού έχει ενημερωθεί η εταιρεία Malatestas Bikes για τα ονόματα των νικητών, ο κάθε νικητής θα πρέπει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την εταιρεία Malatestas Bikes στο τηλέφωνο 210-6012890, ώστε να επιλέξει χρώμα και μέγεθος ποδηλάτου. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί από το κατάστημα ποιά ημερομηνία μετά την 01.09.2018 μπορεί να επισκεφτεί το κατάστημα Μalatestas Βikes στην οδό Λ. MΕΣΟΓΕΙΩΝ 444 AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΑΘΗΝΑ 15342 και να παραλάβει το δώρο του. Η διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 13.10.2018

Δώρο Νο9: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ARLA

Πακέτο Δώρου που περιλαμβάνει: Πλήρη γκάμα των προϊόντων Arla PROTEIN για την φυσική αναπλήρωση δυνάμεων με πρωτεΐνη μετά από κάθε προπόνηση. (2 συσκευασίες Αrla PROTEIN γάλα, 3 συσκευασίες Αrla PROTEIN επιδόρπιο γάλακτος/γιαούρτι, 2 συσκευασίες Αrla PROTEIN cottage cheese, 1 συσκευασίες Αrla PROTEIN σε φέτες για τοστ, 1 συσκευασία Αrla Cream Cheese light και εκπτωτικά κουπόνια για τα Αrla PROTEIN για μελλοντικές αγορές)

Ποσότητα: σύνολο 39 Αξία δώρου: 30€ ανά τμχ | Συνολικά 1.170€

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: Το δώρο θα το παραλάβει ο νικητής στη διεύθυνση επιλογής του από την εταιρεία Arla, κατόπιν συνεννόησης. Η κατοχύρωση/παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους. * Το δώρο προϋποθέτει τη διαβίβαση των στοιχείων του μέλους για επεξεργασία στην εταιρεία ARLA και η αποστολή του από αυτήν, την αποδοχή των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων της ιδίας, τα οποία θα γνωστοποιούνται σε έγγραφο εμπεριεχόμενο στο φάκελο επιλογής.

Δώρο Νο10: POLAR A370 ΡΟΛΟΙ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ACTIVITY TRACKER ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Ποσότητα: σύνολο 13 Αξία δώρου: 229€ ανά τμχ | Συνολικά 2.977 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: παραδίδεται επιτόπου από την υποδοχή Δώρο Νο10: Fitpass10

Ποσότητα: σύνολο 260 Αξία δώρου: 39€ ανά τμχ | Συνολικά 10.140€

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: Ως προϊόν των γυμναστηρίων PLANET FITNESS AND MORE, καταχωρίζεται στη συνδρομή του μέλους και είναι διαχειρίσιμο ως προς τον προγραμματισμό υλοποίησής του από την υποδοχή του γυμναστηρίου επιλογής. Η κατοχύρωση/παραλαβή του δώρου αυτού από ανήλικα μέλη, απαιτεί τη συναίνεση των ασκούντων την επιμέλειά τους.

Δώρο Νο11: Ένα paid class της επιλογής του νικητή

 

Ποσότητα: σύνολο 793 Αξία δώρου: 5€ ανά τμχ | Συνολικά 3.965 €

Τρόπος Παραλαβής του Δώρου από το Νικητή: Ως προϊόν των γυμναστηρίων PLANET FITNESS AND MORE, καταχωρίζεται στη συνδρομή του μέλους και είναι διαχειρίσιμο ως προς τον προγραμματισμό υλοποίησής του από την υποδοχή του γυμναστηρίου επιλογής. 7. Τα δώρα της προωθητικής ενέργειας φέρουν τις προδιαγραφές των κατασκευαστών τους και συνοδεύονται από την αντίστοιχη εγγύησή τους, εάν και εφόσον υπάρχει, ενώ οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Οι Διοργανώτριες ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή και κατοχύρωση των δώρων ουδεμία ευθύνη φέρουν, αστική ή ποινική, για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη χρήση ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούνται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι ανάλογα με τη φύση του δώρου η κατασκευάστρια εταιρεία ή η εταιρεία διανομής των προϊόντων στην Ελλάδα ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του κατασκευαστή στην Ελλάδα ή η εταιρεία του Ομίλου PLANET FITNESS AND MORE για τα προϊόντα που ο Όμιλος διαθέτει ως δώρα.

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και παραλαμβάνονται από τα ίδια τα μέλη, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Ειδικά τα δώρα που παρέχονται από τον Όμιλο PLANET FITNESS AND MORE είναι μη μεταβιβάσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους.

9. Για τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι Διαχειρίστριες δεν δικαιούνται να λάβουν περισσότερα προσωπικά δεδομένα από εκείνα από εκείνα που συλλέγουν και επεξεργάζονται κατά τη σύναψη της αντίστοιχης σύναψης σύμβασης μέλους (αγορά συνδρομή) με αυτές. Ως προς τη συλλογή και επεξεργασία αυτή, οι Διαχειρίστριες δεσμεύονται από την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των μελών τους, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ομίλου PLANET FITNESS AND MORE (planetfitness.gr/gdpr). Συμπληρωματικά, οι Διοργανώτριες θα διαβιβάσουν στις αντίστοιχες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (δωροθέτες) για την παράδοση των δώρων όπου απαιτείται, τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα των νικητών – μελών τους (όνομα, επώνυμο νικητή, πατρώνυμο), σε περίπτωση δε, που για την παραλαβή τους απαιτούνται επιπλέον στοιχεία της ταυτοπροσωπίας τους, αποκλειστικά υπεύθυνες για τη συλλογή και επεξεργασία, διατήρηση, ασφάλεια και διαγραφή αυτών είναι οι συνεργαζόμενες για την προωθητική αυτή ενέργεια επιχειρήσεις.

10. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση τους, να τροποποιούν τους όρους της προωθητικής ενέργειας, ματαιώσουν ή παρατείνουν τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, να αντικαταστήσουν τα προσφερόμενα δώρα, με απλή ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ομίλου, χωρίς να φέρουν ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

MENU