Ευκαιρίες καριέρας

Aγαπάς το fitness; Έχεις επικοινωνιακό χαρακτήρα και σου αρέσει η επαφή με τον κόσμο; H συναδελφικότητα, οι ουσιαστικές σχέσεις και τα κίνητρα για συνεχή βελτίωση είναι για σένα απαραίτητα στοιχεία ενός ιδανικού εργασιακού περιβάλλοντος; Αν ναι, περιμένουμε το βιογραφικό σου

Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η καταστήματος

Περιγραφή θέσης εργασίας:  Υπεύθυνο καταστήματος για να ενταχθεί στην ομάδα μας στα PLANET Fitness & More. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των καθημερινών λειτουργιών του γυμναστηρίου και την προώθηση της αύξησης των μελών.

Αρμοδιότητες:

 • • Eπίβλεψη των μελών της ομάδας, ενθάρρυνση, εκπαίδευση και την καθοδήγηση που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της εταιρείας και τις προσωπικές τους προσδοκίες.
 • • Ανάπτυξη ισχυρών σχεδίων μάρκετινγκ για την αύξηση του αριθμού των μελών.
 • • Διασφάλιση ότι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του γυμναστηρίου διατηρούνται πάντα καθαρά, ελκυστικά και σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρείας και τους τοπικούς κανονισμούς.

Προσόντα:

 • • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.
 • • Ικανότητα διοίκησης , παρακίνησης , έμπνευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού.
 • • Ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων .
 • • Σωστή διαχείριση χρόνου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
 • • Παρακίνηση και εμψύχωση για την επίτευξη στόχων.
 • • Σωστός προγραμματισμός προτεραιοτήτων ,ιδιαιτέρως υπό συνθήκες πίεσης.

Προνόμια:

 • • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • • Ανταγωνιστικός μισθός.
 • • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.
 • • Δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Παρακαλόυμε ανεβαστε το βιογραφικό σας σε μορφή PDF ή WORD.

Θέση εργασίας: Υπεύθυνος/η υποδοχής

Περιγραφή θέσης εργασίας: Αναζητούμε έναν υπάλληλο υποδοχής για να ενταχθεί στην ομάδα μας στα PLANET Fitness & More. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης πελατών στα μέλη και τους επισκέπτες.

Αρμοδιότητες:

 • • Υποδοχη και έλεγχος των μελών και των επισκεπτών.
 • • Απάντηση σε τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του γυμναστηρίου.

Προσόντα:

 • • Εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρεμφερή θέση
 • • Καλή γνώση χρήσης office.
 • • Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • • Οργανωτικές ικανότητες
 • • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ευχάριστη προσωπικότητα
 • • Επαγγελματική συμπεριφορά
 • • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • • Να διακατέχεται από συνέπεια και υπευθυνότητα
 • • Ικανότητα πολλαπλών εργασιών.

Προνόμια:

 • • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.
 • • Δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Παρακαλόυμε ανεβαστε το βιογραφικό σας σε μορφή PDF ή WORD.

Θέση εργασίας: Γυμναστής/ρια

Περιγραφή θέσης εργασίας: Αναζητούμε έναν εκπαιδευτή γυμναστικής για να ενταχθεί στην ομάδα μας στο PLANET Fitness & More. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι παθιασμένος με τη γυμναστική και θα έχει εμπειρία στη διδασκαλία ομαδικών μαθημάτων.

Αρμοδιότητες:

 • • Να διδάσκει ομαδικά μαθήματα γυμναστικής.
 • • Αξιολογεί, διαμορφώνει και παρακολουθεί το προσωποποιημένο πλάνο εκγύμνασης του κάθε ασκούμενου.
 • • Να παρέχει και επιβλέπει υπηρεσίες εκγύμνασης με ασφάλεια
 • • Διατηρεί το κίνητρο του ασκούμενου, ενθαρρύνοντάς τον καθημερινά.
 • • Επίβλεψη των χώρων του Γυμναστηρίου

Προσόντα:

 • • Απόφοιτος ΤΕΦΦΑ ή ισότιμη σχολής.
 • • Εμπειρία στη διδασκαλία ομαδικών μαθημάτων γυμναστικής.
 • • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.

Προνόμια:

 • • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • • Ανταγωνιστικός μισθός.
 • • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.
 • • Δωρεάν συνδρομή στο γυμναστήριο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Παρακαλόυμε ανεβαστε το βιογραφικό σας σε μορφή PDF ή WORD.

Θέση εργασίας:  Υπεύθυνος/η καθαριότητας

Περιγραφή θέσης εργασίας: Αναζητούμε μια καθαρίστρια για να ενταχθεί στην ομάδα μας στο PLANET Fitness & More. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση ενός καθαρού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα μέλη μας.

Αρμοδιότητες:

 • • Καθαρισμός και τακτοποίηση όλων των χώρων σύμφωνα με τα πρότυπα καθαριότητας εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων.
 • • Παροχή άριστης εξυπηρέτησης επισκεπτών
 • • Διαχείριση παραπόνων/αιτημάτων των επισκεπτών και ενημέρωση αρμοδίων.
 • • Διατήρηση του εξοπλισμού σε καλή κατάσταση.
 • • Αναφορά τυχόν ελλείψεων, ζημιών ή ζητημάτων ασφαλείας.
 • • Έλεγχος αποθέματος όλων των αναλώσιμων

Προσόντα:

 • • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • • Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία, ομαδικό πνεύμα στην εργασία.
 • • Iκανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου.
 • • Kαλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • • Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας.

Προνόμια:

 • • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • • Ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης: Παρακαλόυμε ανεβαστε το βιογραφικό σας σε μορφή PDF ή WORD.

Αποστολή αρχείου