Υπηρεσίες - Planet Fitness & More
Services Υπηρεσίες
 • Ομαδικά προγράμματα

 • Όργανα ενδυνάμωσης

 • Personal Training

 • Πλατφόρμα Δόνησης

 • Pilates Reformer

 • Power Muscle Stimulator

 • Σύμβουλος διατροφής

 • Sauna

 • Massage

 • Manicure-Pedicure

 • Παιδικά Προγράμματα